Posts from March 2022

⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️ 📖 Rom. 8¯¯¯¯¯²⁹ Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo’ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay’eedhaaf angafa ta’uuf jiru, akka ta’aniif yaadaan isaan qabe. ³⁰ Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera; warra waame immoo qajeelota isaan godheera; warra qajeelota godhe immoo ulfinaan…