Posts from November 22, 2021

Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 📚 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 📚 12-03-2014/20-11-2021 ⛪️ Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan⛪️   📖 Luq. 18 ¯¯¯¯¯¯⁹ Yesus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii, amanatanii, warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti, fakkeenya kana dubbate. ¹⁰ “Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan; isaan fariisicha tokkoo fi amicha qaraxa fuudhu tokko turan. ¹¹…